2014. április 12., szombat

Mint Józsué és Gideon... - De kik ők?

Józsué Mózes mellett volt, amikor az kivezette a zsidókat Egyiptomból. Mózes halála után Józsuét bízta meg az Úr a nép további vezetésével, a honfoglalás nagy feladatával. Személye már előbb is, többször megjelent a Bibliában: a kőtáblák átadásához ő kísérte fel Mózest a hegyre, és ott volt a Kánaánba küldött tizenkét kém között is.

Miután átkeltek a Jordán folyón – a vörös-tengeri átkeléshez hasonló csodálatos módon –, neki is megjelent Isten, hogy felkészítse a honfoglalásra, és tanácsokkal lássa el. Józsué meg tudta győzni népét, hogy amikor Jerikó ellen vonultak csendes menetben, hat napon át szótlanul járják körül újra és újra a várost, az ottlakók gúnyolódásától és nevetésétől kísérve! Hitük jutalmaként a hetedik napon, az Úr segítségével leomlottak Jerikó falai, és elfoglalták a bevehetetlennek tűnő várost.

Gideon (Gedeon) Joás fia, aki Garizimtól nem messze, Ofrában lakottIsten bírónak hívta el, hogy megszabadítsa népét a midianiták igája alól; lerontotta Baál oltárát és kivágta a szent ligetet, ezért "Jerubbaál"-nak is nevezik; felszólította a többi törzset, hogy segítsenek neki a harcban. A próbák sorozatával seregét mindössze 300 kiválasztott férfira csökkentette, akiknek a segítségével a midiánitákat kiűzte, és az egész országot megszabadította erőszakos uralmuktól; visszautasította a királyságot, de 40 éven át bíráskodott Izráel felett.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése